Kapituła Pojednania Polsko-Ukraińskiego

Drukuj"Niech pamięć o przeszłości

nie stanowi dziś przeszkody na drodze do wzajemnego poznania,

które sprzyjać będzie braterstwu i współpracy

Nie możemy stanąć przed Chrystusem jako Panem dziejów tak podzieleni, jak

staliśmy się podzieleni w ciągu drugiego tysiąclecia.

Muszą te podziały zostać zastąpione przez zbliżenie, porozumienie"

/ Jan Paweł II /

 

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting